AMPLY VS HIGH QUALITY G6

Nhà Yến Bình Định chuyên cung cấp thiết bị AMPLY VS HIGH QUALITY G6 chuyên dùng cho nhà yến. Ngoài ra Nhà Yến Bình Định thuộc công ty Công ty TNHH SX – TM & DV Yến Sào Việt chuyên cung cấp các thiết bị, vật tư ngành yến, tư vấn thiết kế và xây dựng nhà yến tại Bình Định.