ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU LỚN 35W

Nhà Yến Bình Định chuyên cung cấp thiết bị ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU LỚN 35W chuyên dùng cho nhà yến. Ngoài ra Nhà Yến Bình Định thuộc công ty Công ty TNHH SX – TM & DV Yến Sào Việt chuyên cung cấp các thiết bị, vật tư ngành yến, tư vấn thiết kế và xây dựng nhà yến tại Bình Định.