GỖ MERANTI

Nhà Yến Bình Định chuyên cung cấp thiết bị GỖ MERANTI chuyên dùng cho nhà yến. Ngoài ra Nhà Yến Bình Định thuộc công ty Công ty TNHH SX – TM & DV Yến Sào Việt chuyên cung cấp các thiết bị, vật tư ngành yến, tư vấn thiết kế và xây dựng nhà yến tại Bình Định.